Zpět

Balení věže

Pokud je krabice s věží jakkoli poškozena, nepřebírejte ji a sepište s kurýrem zápis o škodě.

Balení věže

Objednali jste si svou učící věž Zoody, nedočkavě čekáte na kurýra, avšak když jste ji převzali, zjistili jste, že byla během přepravy poškozena. A nemůžete ani kurýrovi ukázat rozsah škod, protože je už dávno pryč ... Takže se ptáte, co mám teď dělat?

Někdy může dojít k poškození během přepravy. Je smutné, že přepravce nebere ohled na to, kolik označení "křehké" má zásilka a že vyžaduje pečlivé zacházení. K poškození může dojít buď hrubým zacházením s krabicemi nebo obecně v důsledku přesunu nákladu uvnitř přepravních aut.

Může to vypadat i takto:

krabicakrabica

Ne vždy je viditelné poškození krabice, někdy se bohužel ukáže škoda až po jejím rozbalení:

poskodenieposkodenieposkodenie

 

Jak postupovat, pokud přišla věž poškozena?

Pokud spatříte jakékoliv poškození, věž nepoužívejte! Hrozí, že je narušena stabilita a může dojít ke zranění vašeho děťátka. Jakmile zjistíte poškození, kontaktujte nás na info@zoody.sk. Emailem nám zašlete fotky poškození, krabice i s viditelným štítkem s adresou a označení křehké. Neodhazujte žádný obalový materiál.

Každou reklamaci řešíme individuálně s ohledem na rozsah poškození a vždy ji vyřídíme ke spokojenosti zákazníka.

Pokud došlo k poškození, kvůli kterému nelze věž používat, bude třeba ji zaslat zpět, abychom ji mohli vyměnit, nebo v lepším případě opravit.

Při balení věže se řiďte tímto postupem:

1. Nastavitelný stupínek vložte do nejnižšího polohy a pomocí strečové fólie (můžete použít např. potravinářskou) ho připevněte ke konstrukci věže - tento krok je velmi důležitý, jelikož by jinak stupínek cestoval po krabici a poobíjel by věž.

balenie

2. Obalte bezpečnostní tyčky do bublinkové fólie a opět připevněte ke konstrukci věže - tento krok je velmi důležitý, jelikož by jinak tyčky cestovali po krabici a poobíjel by věž.

balenie

3. Nyní je věž připravena na to, aby byla obalená do bublinkové fólie. Ujistěte se, prosím, že je obalená celá věž včetně nohou. Abychom zajistili, že zůstane bublinková fólie na svém místě, přilepte ji lepicí páskou.

balenie

4. Po zabalení do bublinkové fólie je na řadě polystyren. Polystyren připevněte k vnějšímu povrchu pomocí fólie (viz obrázek níže), nebo lepicí pásky. Pokud se polystyren během přepravy zlomil, jednoduše umístěte kousky polystyrenu tak, aby se vešly do věže, a zajistěte ho fólií. Pokud je polystyren zcela poškozen, použijte jiný dostupný druh výplně.

baleniebalenie

balenie

5. Na spodek krabice umístěte polystyren. Jestliže byla krabice během přepravy poškozena, zalepte ji prosím lepicí páskou.

balenie

6. Nyní můžete vložit věž do krabice.

balenie

7. Na vrch položte opět polystyren a krabici zalepte lepicí páskou.

balenie

Nyní je už věž připravena k vyzvednutí kurýrem.

Děkujeme za vaši trpělivost při balení :).