Zpět

Jak podpořit samostatnost u dětí?

Podpora samostatnosti u dětí je důležitý aspekt jejich vývoje a má zásadní vliv na jejich sebevědomí, dovednosti a celkový osobnostní rozvoj.

Jak podpořit samostatnost u dětí?

1. Důvěřujte dítěti 

Ukažte dítěti, že mu věříte. Dejte mu přiměřené úkoly, které odpovídají jeho věku a schopnostem.
Může se jednat o naprosto běžné situace jako například výběr oblečení.

Příklad: Požádejte děťátko o pomoc při mytí zeleniny do polévky či o otření prachu na poličce. Přestože jsou to pro nás dospělé banality, děťátku dodávají pocit důležitosti a budují jeho samostatnost.


2. Učte a vysvětlujte

Vysvětlujte a ukazujte, jak dělat se dají různé úkoly. Ujistěte se, že dítě rozumí tomu, co se od něj očekává. Buďte při plnění úkolů trpěliví a dejte dítěti čas na to, aby samy úkon dokončilo. Děti potřebují čas a mohou dělat chyby, což je přirozená součást učení.

Příklad: Poproste děťátko, aby vám pomohlo vytřídit odpad na plasty a papír. Vysvětlete mu důležitost separování a nechte ho samy posoudit, kam jednotlivé věci patří.

3. Poskytujte pozitivní zpětnou vazbu

Chvalte úsilí a úspěchy dítěte. Pozitivní zpětná vazba posiluje jejich sebevědomí a motivaci.

4. Vytvořte bezpečné prostředí

Zajistěte, aby prostředí, ve kterém dítě zkouší nové věci, bylo bezpečné. To jim umožní zkoumat a učit se bez nadměrného rizika, buďte však vždy nablízku, abyste mu mohli nabídnout pomoc.

uciaca veza

 

Příklad: Učící věž poskytuje dítěti bezpečný prostor a nemusíte se obávat rizika převrhnutí židle, spadnutí z kuchyňské linky či toho, že dítě stoupí vedle.

5. Podporujte odpovědnost

Zapojte děti do domácích úkolů a povinností přiměřených jejich věku. Učí se tak zodpovědnosti a soběstačnosti.

Příklad: Nechte dítě, aby si uklidilo své hračky, poprosete ho o pomoc při mytí nádobí.

6. Podporujte rozhodování

Dejte dítěti několik možností a nechte ho vybrat si. Učte děti chápat důsledky svých rozhodnutí. Pomáhá jim to rozvíjet kritické myšlení a zodpovědnost.

Příklad: Poproste dítě, aby vybralo kterou knihu si budete číst, nebo rozhodlo kam pojedete na procházku.

7. Podpora emocionální samostatnosti

Pomáhejte dětem rozvíjet schopnost rozpoznávat a vyjadřovat své pocity. Učte je, jak řešit problémy samostatně a povzbuzujte je v tom, aby přemýšleli o řešeních a činili rozhodnutí.